De autistische manier van informatie verzamelen en interpreteren

Als je de wereld ervaart als los zand maar weet dat alles met elkaar verband houdt en je probeert daar chocola van te maken kun je juist heel goed worden in het herkennen van patronen. Dat is wat veel autisten hebben ontwikkelt. In dit artikel laat iemand vanuit zijn eigen ervaring twee verschillende manieren van de “autistische” manier van waarneming en interpretatie zien.
Deze manier van waarneming is overigens een van de eigenschappen waardoor andere mensen denken dat ik óók autistisch ben. Ofwel: het is niet voorbehouden aan mensen met autisme, zoals ook in het artikel staat.

En ik wil toch eens onderzoeken of al die groten uit de geschiedenis daadwerkelijk autistisch waren of dat we dat alleen maar denken.

This capability to navigate knowledge with efficiency is something that I call POA (Perceptive Observational Analysis).  All humans can connect information together; it’s how we create and use the knowledge we learn.
POA, however, is a different type of processing altogether.  It is not very common in neurotypicals, but those who have it become highly inventive thinkers, great intellectuals, artists, composers, or philosophers

En het artikel staat hier:  https://theaspergian.com/2019/11/09/perceptive-observational-analysis-the-autistic-way-of-navigating-connecting-knowledge/?fbclid=IwAR0m-HSX9WuiOCn-JHPDZjQ5Fjri1A7eBB3drzvCqdvTItYbLANjl-xSouI

Schrijf een reactie

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑