Meltdowns begrijpen

Meltdowns zijn voor veel mensen met autisme een regelmatige, zo niet dagelijkse, kost. Ze zijn beangstigend zowel omdat het een uitbarsting is die je als auti niet kunt beheersen als door de reacties van de omgeving.

Dit artikel legt uit wat een meltdown is, wat het niet is (géén driftbui dus zoals je die bij een peuter ziet en géén gedragsprobleem) en hoe er mee omgegaan kan worden.

Sad child alone

I’ve been putting off writing this post. Meltdowns are some of the tougher parts of autism and there’s nothing glorified or beautiful or sexy about them. They’re not a fun thing to write about. I’m also giving away some personal information explicitly for the purpose of educating on this topic. But I’m ready to do that to bring understanding.

En het artikel staat hier:  https://speakingofautismcom.wordpress.com/2019/10/07/understanding-meltdowns-and-autism/

Schrijf een reactie

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑